Rechtsgebieden


 

 

 

 

 

Uitkeringen, sociale zekerheid


 

Hebt u recht op een WW-uitkering, op een bijstandsuitkering of op een WIA,
WAJONG of Ziektewet-uitkering of op studiefinanciering?

Hebt u een uitkering aangevraagd maar krijgt u deze niet? Wordt u op uw
uitkering gekort of wordt uw uitkering zelfs ingetrokken of met terugwerkende
kracht teruggevorderd?

Wordt u verdacht van bijstandsfraude?

U wordt deskundig terzijde gestaan in de procedure die daarop volgt. De zaak
wordt uitgebreid met u besproken en indien nodig wordt bezwaar voor u gemaakt
of een beroepsprocedure voor u gevoerd. Ook indien u wordt uitgenodigd
voor een hoorzitting of voor een rechtszitting staat u er niet alleen voor.