Rechtsgebieden


 

 

 

 

 

Vreemdelingenrecht


 

Verblijfsvergunning of visum

Wilt u een verblijfsvergunning asiel in Nederland aanvragen omdat u niet terug
kunt keren naar uw land van herkomst? Wilt u een (herhaalde) asielaanvraag
indienen?
Ook als u uit de opvang gezet dreigt te worden of als u al uit de opvang gezet
bent zijn er wellicht mogelijkheden om verandering in uw situatie te brengen.

Wilt u een verblijfsvergunning regulier aanvragen omdat u in Nederland wilt
werken, een eigen bedrijf wilt starten of wilt studeren?

Wilt u uw partner of familielid naar Nederland laten overkomen?

Wilt u een toeristenvisum aanvragen om naar Nederland te komen?

Wilt u af van uw ongewenstverklaring? Of hebt u te maken met de situatie
waarin u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken of juist met een
inreisverbod?

Of wilt u een verblijfsvergunning aanvragen vanwege schrijnende individuele
omstandigheden? Of een verblijfsvergunning aanvragen om medische redenen
of uitstel van vertrek op grond van medische omstandigheden?

U krijgt dan te maken met een grote hoeveelheid regels en voorwaarden. Vaak
loopt u aan tegen de bureaucratie van de IND en / of DT&V. Het is van belang
om de weg hierin te kennen. U wordt op een persoonlijke en betrokken
wijze bijgestaan. Zo zorgen we er samen voor dat een visum of verblijfsvergunning zo snel mogelijk wordt afgegeven.
Ook als uw zaak geen kans van slagen heeft krijgt u daar duidelijkheid over.

U kunt ook terecht voor second opinions.

Vreemdelingenbewaring

Zit u in vreemdelingenbewaring? Dan is het zaak de nodige procedures te starten
om u zo snel mogelijk vrij te krijgen en om schadevergoeding voor u te krijgen
voor de tijd dat u onrechtmatig heeft vastgezeten.
Uiteraard wordt u dan ook geadviseerd over de eventuele mogelijkheden
om een verblijfsvergunning aan te vragen.