Rechtsgebieden


 

 

 

 

 

Incasso


 

Als ondernemer doet u er alles aan om uw klanten optimaal van dienst te zijn.
Van uw klanten verwacht u dan tijdige betaling van uw facturen. U kunt echter te
maken krijgen met slecht of zelfs helemaal niet betalende debiteuren. In dat geval
kan u het werk uit handen worden genomen dat er mee gemoeid is om uw
openstaande vorderingen alsnog zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen.
Dan kunt u zich gewoon blijven bezighouden met uw bedrijfsactiviteiten.